Underwriters Laboratories Inc. (UL)

És una organització independent de certificació de seguretat de productes i equips, líder en assaig i certificació de productes en quant a la seva seguretat. UL és un dels assessors més reconeguts i acreditats del món.

La marca UL dels nostres productes significa que han estat aprovats i que reuneixen tots els requisits de seguretat que en garanteixen la qualitat i funcionalitat . Lab Circuits ha passat satisfactòriament les inspeccions periòdiques de UL (trimestrals) i anualment UL analitza algun dels circuits impresos que fabriquem per comprovar que segueixen complint amb els requisits inicials.

Marques UL aprovades pels circuits impresos fabricats per Lab Circuits:

Com prova de conformitat de producte respecte als següents standards UL:

  • UL 94 Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances
    V-0 : Autoextinción en < 10s
  • UL 746 Standard for Safety for Polymeric Material

Certificació UL de Lab Circuits