Qualitat

La qualitat és un dels pilars fonamentals de Lab Circuits.

Des dels inicis de Lab Circuits, la qualitat ha estat i segueix essent un dels pilars fonamentals de l'empresa. La nostra empresa ha assolit el reconeixement del mercat internacional i s'ha convertit, a dia d'avui, en un referent en l'àmbit nacional i europeu.

A Lab Circuits posem una atenció especial en aspectes com:

  • Sensibilització amb les necessitats dels nostres clients.
  • Formació adequada i continuada del nostre equip de professionals.
  • Disminució del rebuig.
  • Millora contínua.
  • Plans de control (un esforç major es concentra en els plans de control del procés).

La traçabilitat ens permet reproduir l'historial d'un producte, a fi de localitzar ràpidament l'origen dels problemes que puguin sorgir en la seva elaboració o distribució i evitar-los en el futur. Per documentar la traçabilitat, aquest es referencia amb un número d'ordre de fabricació i s'elaboren registres i controls de totes les operacions realitzades, mitjançant gràfics spc, controls de qualitat, així com fotografies que ens permeten il·lustrar qualsevol desviació i actuar en temps real sobre l'ordre de producció o sobre el procés, si correspon.

Una de les bases per a l'anàlisi és la codificació dels defectes. D'aquuesta manera, l'anàlisi es produeix en temps real, mitjançant gràfics d'evolució, anàlisi de pareto i fotografies relacionades.

Els informes mensuals de l'acompliment de cada procés, les reunions del comitè de qualitat i un informe anual de la revisió del sistema, ens aporten les dades per emprendre accions preventives i correctives, per tal d'obtenir els objectius desitjats.

L'acompliment de les especificacions particulars del client, la normativa interna de Lab Circuits i les normes internacionals IPC-A-600 ens permeten expedir els certificats de qualitat per a cada ordre de fabricació realitzada.

Les fabricacions estàndard en Lab Circuits són realitzades segons la norma IPC-A600 en la seva classe 2, podent-se realitzar també en classe 3 o 3A prèvia sol·licitud del client.

VEURE POLÍTICA DE QUALITAT