TOLERANCIES GENERALS BICAPA
ESTÀNDARD ESPECIAL
Amplada / espai de conductor (gruix coure base) Ver esquema... ±20% (½ oz )
±25% (1-2 oz )
±10% (½ oz )
±15% (1 - 2 oz)
Diàmetre forat metal·litzat Ver esquema... +4 mil / -2 mil
(o equivalent)
+4 mil / -0,0 mil
±2 mil
Diàmetre forat NO metal·litzat Ver esquema... +4 mil / -0,0 mil
(o equivalent)
±1.4 mil
(o equivalent)
Pas no metal·litzat per ranurat Ver esquema... Mín. 40 mil. Mín. 30 mil
Error posició ranurat Ver esquema... ± 4 mil ± 3 mil
Ànima ranurat Ver esquema... ± 4 mil ± 2 mil
Cotes de contorn Ver esquema... ± 6 mil.
± 4 mil.
Gruix final Ver esquema... ±10 % ±5 %
Gruix de metal·lització en forat Ver esquema... Mitja: 0.7 oz
Mínim:0.6 oz
Mitja: 1 oz
Mínim:0.86 oz
Paret mínima entre
forats metal·litzats de la mateixa xarxa
Ver esquema... 12 mil. 10 mil.
Paret mínima entre
forats metal·litzats de diferent xarxa
Ver esquema... 16 mil. 14 mil.
Paret mínima entre forats
NO metal·litzats
Ver esquema... 10 mil. 8 mil.
Corona mínima en forat
NO metal·litzat
Ver esquema... 10 mil.
8 mil.
Distància mínima entre conductor i forat NO metal.litzat Ver esquema... 8 mil. 6 mil.
Distància mínima entre
conductor i contorn
Ver esquema... 8 mil. 6 mil.
Descentrat entre contorn i forat Ver esquema... Màx. 6 mil.
Màx. 4 mil.
Descentrat entre pad i forat
Ver esquema... Màx. 4 mil.
Màx. 3 mil.
Descentrat entre coure i màscara fotosensible Ver esquema... Màx. 6 mil. Màx. 3 mil.
Amplada mínima traç tinta
fotosensible
Ver esquema... 3.15 mil mm en color verd
en altres colors consultar
-
Marge mínim tinta fotosensible Ver esquema... 3 mil. 2.36 mil.
Marge mínim tinta serigràfica Ver esquema... 8 mil. 6 mil.
Amplada mínima traç marcatge Ver esquema... 5 mil. 4 mil.
Marge mínim tinta de grafit Ver esquema... 8 mil. 5 mil.
Espai mínim entre tinta de grafit Ver esquema... 20 mil. 16 mil.
Espai mínim entre
grafit i conductor
Ver esquema... 16 mil. 12 mil.
Marge mínim tinta pelable Ver esquema... 32 mil. 20 mil.
Espai mínim entre tinta pelable i pad Ver esquema... 40 mil. 28 mil.
Espai mínim entre
tinta pelable i contorn
Ver esquema... 40 mil. 28 mil.
Forat màxim tapat de tinta pelable Ver esquema... 71 mil. 79 mil.
Guerxera i torsió spacer Màxim 1% Màxim 0,5 %
Resistència entre dues xarxes spacer Mínim 0,5 MOhm Mínim 2,0 MOhm
Continuïtat elèctrica spacer Màxim 10 Ohms -
Contaminació iònica spacer Màx. 1µg Eq. CINa/cm2 Màx. 0,8 µg Eq. CINa/cm2
Altres característiques spacer Veure norma
IPC-A-600 Rev J may-16
-


Última actualització: 06-07-2020
Unitats: Mils