TOLERANCIES GENERALS MULTICAPA
ESTÀNDARD ESPECIAL
Amplada / espai conductor en capes externes
(gruix coure base)
Ver esquema... ±20% (½ oz )
±25% (1-2 oz )
±10% (½ oz )
±15% (1 - 2 oz)
Amplada / espai conductor en capes internes (gruix coure base) Ver esquema... ±20% (½ - 1 oz)
±25% (2 oz)
±10% (½ oz )
±15% (1 - 2 oz )
Diàmetre forat metal·litzat Ver esquema... +4 mil / -2 mil
(o equivalent)
+4 mil / -0,0 mil
±2 mil
Diàmetre forat NO metal·litzat Ver esquema... +4 mil / -0,0 mil
(o equivalent)
±1.4 mil
(o equivalent)
Semitaladres metal·litzats Ver esquema... Gruix total circuit........................>= 0,02 mil
Corona transversal... detall - A >= 0,02 mil
Diàmetre mínim.........detall - B >= 0,02 mil
Corona longitudinal.. detall - C >= 0,006 mil
Separació corones....detall - D >= 0,006 mil
Separació cantos......detall - E >= 0.08 mil
-
Backdrill spacer Min. forat backdrill 0.5mm
Mes paràmetres veure imatge
-
Pas NO metal·litzat per ranurat Ver esquema... Mín. 40 mil. Mín. 30 mil
Error posició ranurat Ver esquema... ± 4 mil ± 3 mil
Ànima ranurat Ver esquema... ± 4 mil ± 2 mil
Cotes de contorn Ver esquema... ± 6 mil.
± 4 mil.
Gruix final Ver esquema... ±10 % ±5 %
Gruix entre capes Ver esquema... ±10 % ±5 %
Gruix de metal·lització en forat passant (entre top i bottom) Ver esquema... Mitja: 0.7 oz
Mínim:0.6 oz
Mitja: 1 oz
Mínim:0.86 oz
Gruix de metal·lització en forat cec/enterrat Ver esquema... Mitja: 0.4 oz.
Mínim:0.37 oz.
Mitja: 0.7 oz.
Mínim: 0.6 oz.
Gruix de metal·lització en microvia enterrada Ver esquema... Mitja: 0.4 oz.
Mínim:0.37 oz.
Mitja: 0.7 oz.
Mínim: 0.6 oz.
Paret mínima entre
forats metal·litzats de la mateixa xarxa
Ver esquema... 12 mil. 10 mil.
Paret mínima entre
forats metal·litzats de diferent xarxa
Ver esquema... 16 mil. 14 mil.
Paret mínima entre forats
NO metal·litzats
Ver esquema... 10 mil. 8 mil.
Corona mínima en forat
NO metal·litzat
Ver esquema... 10 mil.
8 mil.
Distància mínima entre conductor i forat NO metal.litzat Ver esquema... 8 mil. 6 mil.
Distància mínima entre
conductor i contorn
Ver esquema... 8 mil. 6 mil.
Descentrat entre contorn i forat Ver esquema... Màx. 6 mil.
Màx. 4 mil.
Descentrat entre pad i forat
(c.externes)
Ver esquema... Màx. 4 mil.
Màx. 3 mil.
Descentrat entre pad i forat (c. internes) Ver esquema... Màx. 6 mil. Màx. 5 mil.
Descentrat entre capes Ver esquema... Màx. 4 mil.
Màx. 3 mil.
Descentrat entre coure i màscara fotosensible Ver esquema... Màx. 6 mil. Màx. 3 mil.
Amplada mínima traç tinta
fotosensible (Damm) sobre fibra
Ver esquema... SOLDERMASK COLOR VERD
Damm 2,75mil si gruix de coure final és 0.66÷2.12mil.
Damm 3,35mil si gruix de coure final és 2.16÷3.35mil.
Damm 4,13mil si gruix de coure final és 3.38÷6.10mil.
SOLDERMASK COLOR BLANC
Damm 4,33mil si gruix de coure final és 0.66÷2.12mil.
Damm 4,33mil si gruix de coure final és 2.16÷3.35mil.
Per gruixos de coure final > 3.35mil, consultar.
ALTRES COLORS SOLDERMASK
Damm 3,15mil si gruix de coure final és 0.66÷2.12mil.
Damm 3,75mil si gruix de coure final és 2.16÷3.35mil.
Damm 4,13mil si gruix de coure final és 3.38÷6.10mil.
--
Marge mínim tinta fotosensible Ver esquema... 2.5 mil. --
Marge mínim tinta serigràfica Ver esquema... 8 mil. 6 mil.
Amplada mínima traç marcatge Ver esquema... 5 mil. 4 mil.
Marge mínim tinta de grafit Ver esquema... 8 mil. 5 mil.
Espai mínim entre tinta de grafit Ver esquema... 20 mil. 16 mil.
Espai mínim entre
grafit i conductor
Ver esquema... 16 mil. 12 mil.
Marge mínim tinta pelable Ver esquema... 32 mil. 20 mil.
Espai mínim entre tinta pelable i pad Ver esquema... 40 mil. 28 mil.
Espai mínim entre
tinta pelable i contorn
Ver esquema... 40 mil. 28 mil.
Forat màxim tapat de tinta pelable Ver esquema... 71 mil. 79 mil.
Guerxera i torsió spacer Màxim 1% Màxim 0,5 %
Resistència entre dues xarxes spacer Mínim 0,5 MOhm Mínim 2,0 MOhm
Continuïtat elèctrica spacer Màxim 10 Ohms -
Contaminació iònica spacer Màx. 0.4 µg Eq. NaCl/cm² Màx. 0.4 µg Eq. NaCl/cm²
Altres característiques spacer Veure norma
IPC-A-600 Rev K jul-20
-


Última actualització: 12-06-2023
Unitats: Mils