PARÀMETRES DE FABRICACIÓ BICAPA
CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 CLASSE 6 CLASSE 7
Diàmetre mínim forat metal·litzat Ver esquema... 0,50 mm 0,30 mm 0,30 mm 0,20 mm 0,15 mm
Diàmetre mínim forat
NO metal·litzat
Ver esquema... 0,60 mm 0,40 mm 0,40 mm 0,30 mm 0,25 mm
Aspect / Ratio
(gruix circuit / forat mínim)
Ver esquema... 5 5 6 8 13
(gruix màxim 2 mm)
Amplada / espai mínim
conductor (gruix coure base)
Ver esquema... 0,300 mm (17 µ)
0,300 mm (35 µ)
0,350 mm (70 µ)
0,350mm (105µ)
0,200 mm (17 µ)
0,200 mm (35 µ)
0,250 mm (70 µ)
0,300mm (105µ)
0,150 mm (17 µ)
0,150 mm (35 µ)
0,200 mm (70 µ)
0,250 mm (105 µ)
0,125 mm (17 µ)
0,150 mm (35 µ)
0,175 mm (70 µ)
0,200 mm (105 µ)
0,100 mm (17 µ)
Corona mínima
Ver esquema... 0.22 mm 0.17 mm 0.13mm 0.10mm 0.075 mm


Última actualització: 28-04-2023
Unitats: Milímetres