TOLERANCIES GENERALS MULTICAPA
ESTÀNDARD ESPECIAL
Amplada / espai conductor en capes externes
(gruix coure base)
Ver esquema... ±25% (35-70 µm)
±20% (17 µm )
±15% (35-70 µm)
±10% (17 µm)
Amplada / espai conductor en capes internes
(gruix coure base)
Ver esquema... ±25% (70 µm )
±20% (17-35 µm )
±15% (35-70 µm)
±10% (17 µm)
Diàmetre forat metal·litzat Ver esquema... +0,10 mm / -0,05 mm
(o equivalent)
+0,10 mm / -0,0 mm
(o equivalent)
Diàmetre forat NO metal·litzat Ver esquema... +0,10 mm / -0,0 mm
(o equivalent)
±0,035 mm
(o equivalent)
Semitaladres metal·litzats Ver esquema... Gruix total circuit........................>= 0,5 mm
Corona transversal... detall - A >= 0,5 mm
Diàmetre mínim.........detall - B >= 0,5 mm
Corona longitudinal.. detall - C >= 0,15 mm
Separació corones....detall - D >= 0,15 mm
Separació cantos......detall - E >= 2 mm
-
Backdrill Ver esquema... Min. forat backdrill 0.5mm
Mes paràmetres veure imatge
--
Pas no metal·litzat per ranurat Ver esquema... Mín. 1,0 mm. Mín. 0,75 mm.
Error posició ranurat Ver esquema... ±0,10 mm ±0,075 mm
Ànima ranurat Ver esquema... ±0,15 mm
±0,075 mm
Cotes de contorn Ver esquema... ± 0,15 mm.
± 0,10 mm.
Gruix final Ver esquema... ±10 % ±5 %
Gruix entre capes Ver esquema... ±10 % ±5 %
Gruix de metal·lització en forat passant (entre top i bottom) Ver esquema... Mitja: 25 µm
Mínim:20 µm
Mitja: 35 µm
Mínim:30 µm
Gruix de metal·lització en forat cec/enterrat Ver esquema... Mitja: 15 µm
Mínim:13 µm
Mitja: 25 µm
Mínim: 20 µm
Gruix de metal·lització en microvia enterrada Ver esquema... Mitja: 12 µm
Mínim:10 µm
Mitja: 12 µm
Mínim: 10 µm
Paret mínima entre
forats metal·litzats de la mateixa xarxa
Ver esquema... 0.30 mm 0.25 mm
Paret mínima entre
forats metal·litzats de diferent xarxa
Ver esquema... 0,40 mm. 0,35 mm.
Paret mínima entre forats
NO metal·litzats
Ver esquema... 0,25 mm. 0,20 mm.
Corona mínima
forat NO metal·litzat
Ver esquema... 0,25 mm
0,20 mm
Distància mínima entre
conductor i forat NO metal.litzat
Ver esquema... 0,20 mm
0,15 mm
Distància mínima entre
conductor i contorn
Ver esquema... 0,20 mm
0,15 mm
Descentrat entre contorn i forat Ver esquema... Màx. 0,15 mm.
Màx. 0,10 mm.
Descentrat entre pad i forat (c.externes) Ver esquema... Màx. 0,10 mm.
Màx. 0,075 mm.
Descentrat entre pad i forat
(c. internes)
Ver esquema... Màx. 0,15 mm. Màx. 0,12 mm.
Descentrat entre capes Ver esquema... Màx. 0,10 mm.
Màx. 0,075 mm.
Descentrat entre coure i màscara fotosensible Ver esquema... Màx. 0,15 mm. Màx. 0,075 mm.
Amplada mínima traç tinta
fotosensible (Dam) sobre fibra
Ver esquema... SOLDERMASK COLOR VERD
Dam 70µm si gruix de coure final és17÷54µm.
Dam 85µm si gruix de coure final és 55÷85µm.
Dam 105µm si gruix de coure final és 86÷155µm.
SOLDERMASK COLOR BLANC
Dam 110µm si gruix de coure final és 17÷54µm.
Dam 110µm si gruix de coure final és 55÷85µm.
Per gruixos de coure final > 85µm, consultar.
ALTRES COLORS SOLDERMASK
Dam 80µm si gruix de coure final és 17÷54µm.
Dam 95µm si gruix de coure final és 55÷85µm.
Dam 105µm si gruix de coure final és 86÷155µm.
--
Amplada mínima traç tinta
fotosensible (Dam) sobre coure
Ver esquema... SOLDERMASK COLOR VERD
Dam 60µm si gruix de coure final és17÷54µm.
Dam 70µm si gruix de coure final és 55÷85µm.
Dam 85µm si gruix de coure final és 86÷155µm.
SOLDERMASK COLOR BLANC
Dam 110µm si gruix de coure final és 17÷54µm.
Dam 110µm si gruix de coure final és 55÷85µm.
Per gruixos de coure final > 85µm, consultar.
ALTRES COLORS SOLDERMASK
Dam 70µm si gruix de coure final és 17÷54µm.
Dam 80µm si gruix de coure final és 55÷85µm.
Dam 905µm si gruix de coure final és 86÷155µm.
-
Marge mínim tinta fotosensible Ver esquema... 0.06 mm
--
Marge mínim tinta serigràfica Ver esquema... 0,20 mm
0,15 mm
Amplada mínima traç marcatge Ver esquema... 0,125 mm
0,10 mm
Marge mínim tinta de grafit Ver esquema... 0,20 mm
0,125 mm
Espai mínim entre tinta de grafit Ver esquema... 0,50 mm 0,40 mm
Espai mínim entre
grafit i conductor
Ver esquema... 0,40 mm 0,30 mm
Marge mínim tinta pelable Ver esquema... 0.8 mm
0,50 mm
Espai mínim entre tinta pelable i pad Ver esquema... 1 mm 0,70 mm
Espai mínim entre
tinta pelable i contorn
Ver esquema... 1 mm 0,70 mm
Forat màxim tapat de tinta pelable Ver esquema... 1.80 mm 2 mm
Guerxera i torsió spacer Màxim 1% Màxim 0,5 %
Resistència entre dues xarxes spacer Mínim 0,5 MOhm Mínim 2,0 MOhm
Continuïtat elèctrica spacer Màxim 10 Ohms -
Contaminació iònica spacer Màx. 0.4 µg Eq. NaCl/cm² Màx. 0.4 µg Eq. NaCl/cm²
Altres característiques spacer Veure norma
IPC-A-600 Rev K jul-20
-


Última actualització: 13-06-2023
Unitats: Milímetres