Política de qualitat

Comunicació de la direcció a tots els estaments de l'empresa.

El context industrial en el que ens trobem ens imposa ser cada dia més competitius. En conseqüència, hem d'oferir en tot moment als nostres clients un servei sense errades, i un producte amb una qualitat que satisfaci les seves expectatives, i que compleixi amb la normativa nacional i internacional més acceptada.
Per aquests motius, la política de qualitat de Lab Circuits es basa en els següents principis bàsics:

  • QUALITAT ESTABLE I SUFICIENT en el producte, mitjançant un bon equipament, instal·lacions adequades i un personal format i motivat cap a la Qualitat.
  • COSTOS COMPETITIUS, reduint factors d'encariment innecessaris, que redueixen la nostra competitivitat i la dels nostres clients.
  • SERIOSITAT I RIGOR en l'acompliment dels nostres compromisos amb els clients (terminis de lliurament, etc.).

Tot això, amb l'objectiu de tenir la confiança dels nostres clients, i en conseqüència, garantir l'existència de Lab Circuits a llarg terme.

Per aconseguir-ho, serà molt important actuar sobre els següents punts:

  1. Coneixement, mesura i millora del grau de satisfacció dels nostres clients.
  2. Disminució del rebuig intern.
  3. Disminució del rebuig extern, i resposta eficaç als que es produeixin.
  4. Control i millora de l'acompliment en els terminis de lliurament.
  5. Dotar a tota la plantilla de Lab d'instruccions de treball precises i actuals.
  6. Comprometre tota l'empresa en la persecució constant dels tres principis bàsics enumerats abans.

Per a desenvolupar-ho, establim com a marc el nostre Sistema de Qualitat segons la norma ISO-EN-UNE 9001:2008, per la qual estem certificats per AENOR.

Aquesta direcció està totalment compromesa amb aquest Sistema de Qualitat, i delega en el responsable de la Gestió de Qualitat, en Josep Muelas, la feina de posar-lo en pràctica permanentment en tota l'empresa.

Albert Angel Batalla
Gerent de LAB CIRCUITS, S.A.