Bicapa

Paràmetres de fabricació bicapa i toleràncies generals

Classifiquem la dificultat dels circuits d’acord amb els següents paràmetres:

CLASSE

Conjunt de característiques dimensionals dels diferents elements que formen la imatge del circuit imprès.

RING CHECK

Anell de coure entre el trepant i la pastilla. Aquest paràmetre determinarà la dificultat de centratge entre el trepant i la imatge del circuit.

TOLERÀNCIES

Grau de tolerància dels diferents processos i materials.

La suma d’aquests tres conceptes definirà la dificultat de fabricació i, per tant, el preu del circuit imprès.

PARÀMETRES DE FABRICACIÓ BICAPA

CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 CLASSE 6 CLASSE 7
Diàmetre mínim forat metal·litzat 0,50 mm 0,30 mm 0,30 mm 0,20 mm 0,15 mm
Diàmetre mínim forat
NO metal·litzat
0,60 mm 0,40 mm 0,40 mm 0,30 mm 0,25 mm
Aspect / Ratio
(gruix circuit / forat mínim)
5 5 6 8 13
(gruix màxim 2 mm)
Amplada / espai mínim
conductor (gruix coure base)
0,300 mm (17 µ)
0,300 mm (35 µ)
0,350 mm (70 µ)
0,350mm (105µ)
0,200 mm (17 µ)
0,200 mm (35 µ)
0,250 mm (70 µ)
0,300mm (105µ)
0,150 mm (17 µ)
0,150 mm (35 µ)
0,200 mm (70 µ)
0,250 mm (105 µ)
0,125 mm (17 µ)
0,150 mm (35 µ)
0,175 mm (70 µ)
0,200 mm (105 µ)
0,100 mm (17 µ)
Corona mínima
0.22 mm 0.17 mm 0.13mm 0.10mm 0.075 mm

Última actualització: 28-04-2023
Unitats: Milímetres

CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 CLASSE 6 CLASSE 7
Diàmetre Mínim forat metal·litzat Diàmetre mínim forat metal·litzat 20 mil 12 mil 12 mil 8 mil 6 mil
Diàmetre mínim forat
NO metal·litzat
Diàmetre mínim forat 
NO metal·litzat 24 mil 16 mil 16 mil 12 mil 10 mil
Aspect / Ratio (gruix circuit / forat mínim) Aspect/Ratio (gruix circuit/forat mínim) 5 5 6 8 13 (gruix
màxim 2 mm)
Amplada / espai mínim
conductor
(gruix coure base)
Amplada/espai mínim 
conductor (gruix coure  base) 12 mil (½ oz)
12 mil (1 oz )
14 mil (2 oz )
14 mil (3 oz )
8 mil (½ oz )
8 mil (1 oz )
10 mil (2 oz )
12 mil (3 oz )
6 mil (½ oz)
6 mil (1 oz )
8 mil (2 oz )
10 mil (3 oz )
5 mil (½ oz)
6 mil (1 oz )
7 mil (2 oz )
8 mil (3 oz )
4 mil (½ oz )
Corona mínima
Corona mínima 9 mil 7 mil 5 mil 4 mil 3 mils

Última actualització: 28-04-2023
Unitats: Mils

TOLERANCIES GENERALS BICAPA

ESTÀNDARD ESPECIAL
Amplada / espai de conductor (gruix coure base) ±25% (35-70 µm)
±20% (17 µm )
±15% (35-70 µm)
±10% (17 µm)
Diàmetre forat metal·litzat +0,10 mm / -0,05 mm
(o equivalent)
+0,10 mm / -0,0 mm
(o equivalent)
Diàmetre forat NO metal·litzat +0,10 mm / -0,0 mm
(o equivalent)
±0,035 mm
(o equivalent)
Semitaladres metal·litzats Gruix total circuit........................>= 0,5 mm
Corona transversal... detall - A >= 0,5 mm
Diàmetre mínim.........detall - B >= 0,5 mm
Corona longitudinal.. detall - C >= 0,15 mm
Separació corones....detall - D >= 0,15 mm
Separació cantos......detall - E >= 2 mm
-
Pas no metal·litzat per ranurat Mín. 1,0 mm. Mín. 0,75 mm.
Error posició ranurat ±0,10 mm ±0,075 mm
Ànima ranurat ±0,15 mm
±0,075 mm
Cotes de contorn ± 0,15 mm.
± 0,10 mm.
Gruix final ±10 % ±5 %
Gruix de metal·lització en forat Mitja: 25 µm
Mínim:20 µm
Mitja: 35 µm
Mínim:30 µm
Paret mínima entre
forats metal·litzats de la mateixa xarxa
0.30 mm 0.25 mm
Paret mínima entre
forats metal·litzats de diferent xarxa
0,40 mm. 0,35 mm.
Paret mínima entre forats
NO metal·litzats
0,25 mm. 0,20 mm.
Corona mínima
forat NO metal·litzat
0,25 mm
0,20 mm
Distancia mínima entre
conductor i forat NO metalizado
0,20 mm
0,15 mm
Distància mínima entre
conductor i contorn
0,20 mm
0,15 mm
Descentrat entre contorn i forat Màx. 0,15 mm.
Màx. 0,10 mm.
Descentrat entre pad i forat Màx. 0,10 mm.
Màx. 0,075 mm.
Descentrat entre coure i màscara fotosensible Màx. 0,15 mm. Màx. 0,075 mm.
Amplada mínima traç tinta
fotosensible (Damm) sobre fibra
SOLDERMASK COLOR VERD
Damm 70µm si gruix de coure final és17÷54µm.
Damm 85µm si gruix de coure final és 55÷85µm.
Damm 105µm si gruix de coure final és 86÷155µm.
SOLDERMASK COLOR BLANC
Damm 110µm si gruix de coure final és 17÷54µm.
Damm 110µm si gruix de coure final és 55÷85µm.
Per gruixos de coure final > 85µm, consultar.
ALTRES COLORS SOLDERMASK
Damm 80µm si gruix de coure final és 17÷54µm.
Damm 95µm si gruix de coure final és 55÷85µm.
Damm 105µm si gruix de coure final és 86÷155µm.
--
Marge mínim tinta fotosensible 0,07 mm 0.06 mm
Marge mínim tinta serigràfica 0,20 mm
0,15 mm
Amplada mínima traç marcatge 0,125 mm
0,10 mm
Marge mínimde tinta de grafit 0,20 mm
0,125 mm
Espai mínim entre tinta de grafit 0,50 mm 0,40 mm
Espai mínim entre
grafit i conductor
0,40 mm 0,30 mm
Marge mínim tinta pelable 0.8 mm
0,50 mm
Espai mínim entre tinta pelable i pad 1 mm 0,70 mm
Espai mínim entre
tinta pelable i contorn
1 mm 0,70 mm
Forat màxim tapat de tinta pelable 1.8 mm 2 mm
Guerxera i torsió spacer Màxim 1% Màxim 0,5 %
Resistència entre dues xarxes spacer Mínim 0,5 MOhm Mínim 2,0 MOhm
Continuïtat elèctrica spacer Màxim 10 Ohms -
Contaminació iònica spacer Màx. 0,4 µg Eq. NaCl/cm² Màx. 0,4 µg Eq. NaCl/cm²
Altres característiques spacer Veure norma
IPC-A-600 Rev K jul-20
-

Última actualització: 12-06-2023
Unitats: Milímetres

ESTÀNDARD ESPECIAL
Amplada / espai de conductor (gruix coure base) Amplada/espai de conductor (gruix coure base)     ±20% (½ oz )
±25% (1-2 oz )
±10% (½ oz )
±15% (1 - 2 oz)
Diàmetre forat metal·litzat Diàmetre forat metal·litzat +4 mil / -2 mil
(o equivalent)
+4 mil / -0,0 mil
±2 mil
Diàmetre forat NO metal·litzat Diàmetre forat NO metal·litzat +4 mil / -0,0 mil
(o equivalent)
±1.4 mil
(o equivalent)
Semitaladres metal·litzats Semitaladres metal·litzats Gruix total circuit........................>= 0,02 mil
Corona transversal... detall - A >= 0,02 mil
Diàmetre mínim.........detall - B >= 0,02 mil
Corona longitudinal.. detall - C >= 0,006 mil
Separació corones....detall - D >= 0,006 mil
Separació cantos......detall - E >= 0,08 mil
-
Pas no metal·litzat per ranurat Pas no metal·litzat per ranurat Mín. 40 mil. Mín. 30 mil
Error posició ranurat Error posició ranurat ± 4 mil ± 3 mil
Ànima ranurat Ànima ranurat ± 4 mil ± 2 mil
Cotes de contorn Cotes de contorn ± 6 mil.
± 4 mil.
Gruix final Gruix final ±10 % ±5 %
Gruix de metal·lització en forat Gruix de metal·lització en forat Mitja: 0.7 oz
Mínim:0.6 oz
Mitja: 1 oz
Mínim:0.86 oz
Paret mínima entre
forats metal·litzats de la mateixa xarxa
Paret mínima entre 
forats metal·litzats de la mateixa xarxa 12 mil. 10 mil.
Paret mínima entre
forats metal·litzats de diferent xarxa
Paret mínima entre 
forats metal·litzats de diferent xarxa 16 mil. 14 mil.
Paret mínima entre forats
NO metal·litzats
Paret mínima entre forats NO metal·litzats 10 mil. 8 mil.
Corona mínima en forat
NO metal·litzat
Corona mínima 
forat NO metal·litzat 10 mil.
8 mil.
Distància mínima entre conductor i forat NO metal.litzat Distància mínima entre conductor i forat NO metal.litzat 8 mil. 6 mil.
Distància mínima entre
conductor i contorn
Distància mínima entre conductor i contorn 8 mil. 6 mil.
Descentrat entre contorn i forat Descentrat entre contorn i forat Màx. 6 mil.
Màx. 4 mil.
Descentrat entre pad i forat
Descentrat entre pad i forat Màx. 4 mil.
Màx. 3 mil.
Descentrat entre coure i màscara fotosensible Descentrat entre coure i màscara fotosensible Màx. 6 mil. Màx. 3 mil.
Amplada mínima traç tinta
fotosensible (Damm) sobre fibra
Amplada mínima traç tinta 
fotosensible SOLDERMASK COLOR VERD
Damm 2,75mil si gruix de coure final és 0.66÷2.12mil.
Damm 3,35mil si gruix de coure final és 2.16÷3.35mil.
Damm 4,13mil si gruix de coure final és 3.38÷6.10mil.
SOLDERMASK COLOR BLANC
Damm 4,33mil si gruix de coure final és 0.66÷2.12mil.
Damm 4,33mil si gruix de coure final és 2.16÷3.35mil.
Per gruixos de coure final > 3.35mil, consultar.
ALTRES COLORS SOLDERMASK
Damm 3,15mil si gruix de coure final és 0.66÷2.12mil.
Damm 3,75mil si gruix de coure final és 2.16÷3.35mil.
Damm 4,13mil si gruix de coure final és 3.38÷6.10mil.
-
Marge mínim tinta fotosensible Marge mínim tinta fotosensible 3 mil. 2.36 mil.
Marge mínim tinta serigràfica Marge mínim tinta serigràfica 8 mil. 6 mil.
Amplada mínima traç marcatge Amplada mínima traç marcatge 5 mil. 4 mil.
Marge mínim tinta de grafit Marge mínim tinta de grafit 8 mil. 5 mil.
Espai mínim entre tinta de grafit Espai mínim entre tinta de grafit 20 mil. 16 mil.
Espai mínim entre
grafit i conductor
Espai mínim entre 
grafit i conductor 16 mil. 12 mil.
Marge mínim tinta pelable Marge mínim tinta pelable 32 mil. 20 mil.
Espai mínim entre tinta pelable i pad Espai mínim entre tinta pelable i pad 40 mil. 28 mil.
Espai mínim entre
tinta pelable i contorn
Espai mínim entre 
tinta pelable i contorn 40 mil. 28 mil.
Forat màxim tapat de tinta pelable Forat màxim tapat de tinta pelable 71 mil. 79 mil.
Guerxera i torsió spacer Màxim 1% Màxim 0,5 %
Resistència entre dues xarxes spacer Mínim 0,5 MOhm Mínim 2,0 MOhm
Continuïtat elèctrica spacer Màxim 10 Ohms -
Contaminació iònica spacer Màx. 1µg Eq. CINa/cm2 Màx. 0,8 µg Eq. CINa/cm2
Altres característiques spacer Veure norma
IPC-A-600 Rev K jul-20
-

Última actualització: 12-06-2023
Unitats: Mils