Directiva Rohs

L'1 de juliol de 2006 va entrar en vigor l'article 3 del Reial Decret 208/2005 que regula la utilització d'algunes substàncies perilloses en equipaments elèctrics i electrònics. Aquesta llista de substàncies es coneix com a RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Lab Circuits certifica que, de totes les substàncies que apareixen a la llista RoHS, el plom només es troba present en els nostres circuits impresos que porten un acabat soldable d'estany-plom HAL (Hot Air Leveling). La resta d'acabats soldables no contenen plom (plata química, niquel-or químic, Hal sense plom i estany químic) i, per tant, compleixen al 100% el Reial Decret.

Documents