Articles tècnics

Davant la gran varietat de configuracions de màscara antisoldant que Lab Circuits ha de processar, el plantejament de l’empresa és unificar el criteri de tractament de màscares enfocat a un resultat final d’alta qualitat i funcionalitat, tant en la fabricació com en el muntatge posterior. Els paràmetres estàndard en què Lab Circuits treballa són al més ajustats possible, a fi de fer viable aquest propòsit.

L’objectiu d’aquest document és aportar coneixement sobre el procés, i apropar al màxim el resultat ofert per Lab Circuits, als nostres clients.

 - 803.2 KB  OT-Tract_mascares-LAB-Circuits_2_04_CAT_1.pdf (803.2 KB)

Data de publicació: 12-06-2023

A l’Oficina Tècnica de Lab Circuits, es realitzen certes adequacions sobre paràmetres del disseny original a fi de garantir al màxim la fabricabilitat del producte, la seva alta qualitat final i la fiabilitat en el posterior muntatge de components.

 - 377.3 KB  OT-Arti-Tec-WEB-Tract_docOT_LAB_REV1-8-CAT.pdf (377.3 KB)

Data de publicació: 09-09-2022

La norma IPC 6011 d’Especificació genèrica sobre rendiment de circuits impresos estableix, en l’apartat 1.2, els criteris de classificació en funció del grau de funcionalitat i rendiment de les plaques de circuit imprès. Segons aquests criteris, distingim tres classes de plaques:
? Classe 1: Productes d’electrònica general i de consum.
? Classe 2: Productes d’electrònica professional.
? Classe 3: Productes d’electrònica d’alt rendiment i fiabilitat. Les plaques de circuit imprès destinades a l’aeronàutica reben la Classificació 3/A.

 - 743.4 KB  Capacitats_per_circuits_IPC_Classe_3_i_3A_CAT.pdf (743.4 KB)

Data de publicació: 08-11-2019

Qualitat en els circuits impresos .
Normatives de referència i la seva utilització pràctica.

 - 5.1 MB  Calidad_circuitos_impresos_1.pdf (5.1 MB)

Data de publicació: 15-02-2011

En aquest article es donen a coneixer els aspectes més importants relacionats amb l'impedància controlada.

- Definició.
- Càlcul.
- Certificació.

 - 9.0 MB  Articulo_impedancia_controlada.pdf (9.0 MB)

Data de publicació: 16-11-2010

En aquest article es donen uns consells pràctics per dissenyar un circuit imprès òptim. Amb óbjectiu d'evitar problemes durant la posterior fabricació del circuit.

 - 6.0 MB  3_DFM.pdf (6.0 MB)

Data de publicació: 27-09-2010

Per comprendre com funciona, normes de disseny i utilitats podeu descarregar el següent document.

 - 120.3 KB  Circuitos_rigiflex_1.pdf (120.3 KB)

Data de publicació: 19-01-2009