NOVES TECNOLOGIES PER LA CLASSE 7

NOVES TECNOLOGIES PER LA CLASSE 7

Per tal d'aconseguir la fita d'introduir la classe 7 pel segon trimestre del 2007, s'han hagut de fer importants inversions en nova maquinària

En els mesos febrer-març s'han adquirit 2 noves reveladores, una per film sec i una altre per màscara fotosensible. Totes dues estan preparades per circuits HDI (High Density Interconect)

S'ha adquirit una màquina per millorar el registre de nuclis en construccions multicapa.

De cara a finals del present mes ha d'arrivar una nova insoladora per màscara fotosensible amb registre òptic per 4 punts, que garantitza un centratge amb la imatge del circuit molt mes acurat.

Finalment s'ha adquirit una altre màquina de test elèctric del tipus flying prove preparada per circuits d'alta densitat, per garantir els plaços d'entrega adquirits amb els nostres clients.

Data de publicació: 20-03-2007