Norma IPC sobre test elèctric

Norma IPC sobre test elèctric

Lab Circuits s’adapta a la norma IPC-9252A sobre test elèctric

L’organització nord-americana IPC, que edita les que són de facto les normes tècniques de referència mundial en circuits impresos, ha publicat fa alguns mesos la revisió A de la norma IPC-9252.
Aquesta norma regula com s’ha de fer el test elèctric en els circuits impresos que fabriquem, i com identificar el test realitzat en els Certificats de Conformitat (CofC). En concret, distingeix molt clarament entre les dues modalitats de test que s’utilitzen habitualment avui dia: el test resistiu i el test indirecte (també anomenat de comparació de signatura).

Encara que els nostres procediments de test estan des de fa temps perfectament adaptats als criteris normatius, tant en resistiu com en indirecte, ha estat necessari realitzar alguna modificació en els nostres Certificats de Conformitat per donar compliment estricte al text normatiu.

Per això, a partir de primers d’abril, els nostres CofC indicaran sempre i de manera clara el tipus de test realitzat, a més dels paràmetres aplicats.

Si voleu més informació sobre aquesta adaptació, no dubteu en consultar amb el vostre contacte tècnic comercial de Lab Circuits.

Data de publicació: 07-04-2011