LAB CIRCUITS AMPLIA LA SEVA CERTIFICACIÓ UL

LAB CIRCUITS AMPLIA LA SEVA CERTIFICACIÓ UL

Lab Circuits amplia la seva certificació UL amb dos nous paràmetres.

-DSR : Amb aquest nou paràmetre podrem utilitzar els nostres circuits impresos com Direct support of current-carrying part , d’acord amb la norma UL-796

-CTI (Comparative Tracking Index) . El CTI és un valor obtingut a partir d'aplicar un voltatge suficient com per crear un camí conductor en un circuit imprès on hi han caigut 50 gotes d'una solució d'electròlit (clorur amònic al 0,1%)
Els materials emprats en la fabricació de circuits de tipus M i T tenen un CTI nivell 3. Per als circuits de tipus C, també existeix material disponible perquè compleixin amb el nivell 3.
Per un CTI nivell 3, s'ha d'aplicar un voltatge d'entre 175 i 250 volts , per generar un camí conductor.

** Recordem que el client especificarà les PCBs que hagin de ser certificades UL , i aquests nous paràmetres en cas de ser necessaris.

Enllaços

Documents

Data de publicació: 14-02-2011