LAB CIRCUITS HA ADQUIRIT UNA MÀQUINA DE PLASMA

LAB CIRCUITS HA ADQUIRIT UNA MÀQUINA DE PLASMA

PCB-800 de March Plasma Systems es la màquina seleccionada

Lab Circuits segueix invertint en nova maquinaria per tal millorar les capacitats de fabricació. Hem seleccionat la PCB-800 de March Plasma Systems ja que compleix els nostres exigents requisits de producció de PCB's. Pot processar Circuits amb materials avançats, també alt aspect ratio i vies cegues

Data de publicació: 16-11-2010