GESTIÓ DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL I CONTROL DE LES DOCUMENTACIONS

GESTIÓ DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL I CONTROL DE LES DOCUMENTACIONS

Publicació de la gestió interna de la propietat industrial i el control de les documentacions rebudes a Lab Circuits.

La utilització d'una mateixa documentació per diverses empreses, ha estat una pràctica habitual en el món dels circuits impresos. És normal que una empresa tingui diversos subcontractistes i / o dissenyadors que en ocasions realitzen la gestió de compres dels seus circuits impresos. En l'actualitat, aquesta pràctica va en augment.
El control de les documentacions i el respecte a la propietat d'aquestes, sempre ha estat un objectiu a Lab Circuits.

Adjuntem arxiu amb els criteris interns que històricament hem utilitzat i que entenem com a vàlids per a no incórrer en possibles fabricacions no autoritzades

Documents

Data de publicació: 12-02-2010