Video del procés de fabricació d'un circuit imprès

Video del procés de fabricació d'un circuit imprès

Lab Circuits presenta un video on es reprodueix el procés de fabricació d'un circuit imprès de 6 capes amb microvies d'un nivell per ambdues cares i taladre enterrat.

En aquest video es poden veure les principals fases del procés de fabricació que son:
Aplicació del film fotosensible, Fotoexposició, Test òptic, Prensat multicapa, Taladrat, Desmear, Blackhole, Metalizació electrolítica, Microvíes làser, Solder-mask, Llegenda de components, Acabat metàlic, Test elèctric.

Enllaços

Data de publicació: 15-10-2009