POSICIÓ DE LAB CIRCUITS, S.A.  davant del reglament REACH (EC/1907/2006)

POSICIÓ DE LAB CIRCUITS, S.A. davant del reglament REACH (EC/1907/2006)

A LAB CIRCUITS S.A. hem contactat amb els nostres proveïdors per assegurar que han pre-registrat i registraran totes les substancies que es troven a la nostra cadena de subministrament.

LAB CIRCUITS, S.A. com a usuari mitjancer(downstream user), no té la obligació de pre-registrar , ni per tant, registrar cap substancia. En consequència ,i assumin les obligacions que ens corresponen com a usuari mitjancer, estem contactan amb tots els nostres proveïdors per assegurar que han pre-registrat i registraran totes les substancies que es troven a la nostra cadena de subministrament. Confirmem al mateix temps que els nostres productes no contenen cap de les substancies altament preocupants (VHC substances) incloses a la llista de candidates a entrar en l' Annexe XIV del Reglament REACH.

Per qualsevol tema relacionat amb REACH, podeu contactar amb isabel.guell@lab-circuits.com.

Enllaços

Data de publicació: 12-06-2009
Font: Altres links d'interés
Enllaç web: http://echa.europa.eu/home_es.asp