Important modernització del laboratori de Lab Circuits

Important modernització del laboratori de Lab Circuits

El nostre esperit per millorar dia rere dia, juntament amb un equip humà molt implicat i dotat amb els millors mitjans per a fer-ho, ens ha permès sempre garantir la qualitat i integritat dels circuits que fabriquem a Lab Circuits.
És per això que, per tal de seguir millorant en la mateixa línia, hem realitzat una important modernització dels nostres equips de laboratori, amb la incorporació d’un nou mesurador de la contaminació iònica, un nou forn de soldadures reflow, un nou mesurador de gruix de metalls mitjançant X-Ray i un nou microscopi òptic d’última generació.

Mesurador de contaminació de Gen3 System
L’augment de la densitat de connexions (HDI) en els circuits impresos ha fet que cada vegada sigui més important la neteja d’aquests. És per aquest motiu que a Lab Circuits hem renovat l’Equip de contaminació Iònica per un d’última generació.
Els contaminòmetres s’utilitzen per a mesurar la quantitat de contaminació iònica, segons l’IPC/ANSI-J-STD001. Aquests instruments també es coneixen com a SEC (conductivitat del solvent extret).
Aquest mètode d’anàlisi és reconegut com una eina important per a garantir el control del procés en la fabricació de circuits impresos i components.

Mesurador de gruix de metalls Fischerscope X-Ray XUL-PCB
El nou mesurador de gruix de metalls per X-Ray és un equip pensat per a mesurar recobriments del tipus Au/Ni/Cu/PCB, Ag/Cu/PCB o Sn/Cu/PCB, entre altres, així com per determinar quantitativament el contingut metàl·lic dels banys electrolítics.
És, sens dubte, un equip imprescindible a Lab Circuits, tant per al control dels acabats metàl·lics aplicats sobre els PCB realitzats, com per a l’anàlisi i control dels diferents processos químics que intervenen en la realització dels circuits impresos.

Microscopi òptic LEICA DM 2700 M
El Leica DM2700 utilitza il·luminació LED per a tots els mètodes de contrast: camp clar, camp fosc. També utilitza il·luminació obliqua integrada que millora la visualització de la topografia de la superfície i els defectes.
Equipat amb un software d’anàlisi molt avançat, serà sens dubte una eina molt útil en l’anàlisi i estudi dels diferents processos de fabricació dels PCB que realitzem a Lab Circuits.

Forn Reflow LPKF ProtoFlow S
Hem incorporat un nou forn que ens permetrà simular millor encara els diferents processos de soldadura, ja que està equipat amb sondes de temperatura per a ajustar el perfil de soldadura desitjat.
A Lab Circuits sotmetem els circuits a múltiples cicles de soldadura per tal d’assegurar la integritat dels multicapa i avançar-nos a l’estrès que hauran de suportar els circuits en les fases posteriors muntatge dels components.

Data de publicació: 27-07-2017