Guia sobre la gestió de les màscares antisoldants a Lab Circuits, SA

Guia sobre la gestió de les màscares antisoldants a Lab Circuits, SA

Davant la gran varietat de configuracions de màscara antisoldant que Lab Circuits ha de processar, el plantejament de l’empresa és unificar el criteri de tractament de màscares enfocat a un resultat final d’alta qualitat i funcionalitat, tant en la fabricació com en el muntatge posterior. Els paràmetres estàndard en què Lab Circuits treballa són al més ajustats possible, a fi de fer viable aquest propòsit.
L’objectiu d’aquest document és aportar coneixement sobre el procés, i apropar al màxim el resultat ofert per Lab Circuits, als nostres clients.

Documents

Data de publicació: 18-04-2017