Renovació ISO 9001:2008

Renovació ISO 9001:2008

AENOR concedeix a Lab Circuits la renovació de la certificació dels sistemes de qualitat ISO 9001:2008

Per obtenir la renovació del certificat ISO 9001-2008 aconseguit l'any 2009 , els dies 22 i 23 de setembre AENOR va realitzar l'auditoria de seguiment de la certificació ISO 9001-2008.
El resultat d'aquesta revisió va resultar de lo més positiu , segons informa la companyia auditora a on descriu de la seguent manera l'informe de valoració ." el Sistema de Gestión de Calidad se mantiene correctamente implantado en las actividades diarias de la organización“ .
Per aquest motiu i al no detectar-se cap desviació , no va ser necessari aplicar cap No Conformitat després de l'auditoría.

Data de publicació: 22-11-2010