TOLERANCIES GENERALS MULTICAPA
ESTÀNDARD ESPECIAL
Amplada / espai conductor en capes externes
(gruix coure base)
Veure esquema... ±20% (½ oz )
±25% (1-2 oz )
±10% (½ oz )
±15% (1 - 2 oz)
Amplada / espai conductor en capes internes (gruix coure base) Veure esquema... ±20% (½ - 1 oz)
±25% (2 oz)
±10% (½ oz )
±15% (1 - 2 oz )
Diàmetre forat metal·litzat Veure esquema... +4 mil / -2 mil
(o equivalent)
+4 mil / -0,0 mil
±2 mil
Diàmetre forat NO metal·litzat Veure esquema... +4 mil / -0,0 mil
(o equivalent)
±1.4 mil
(o equivalent)
Pas NO metal·litzat per ranurat Veure esquema... Mín. 40 mil. Mín. 30 mil
Error posició ranurat Veure esquema... ± 4 mil ± 3 mil
Ànima ranurat Veure esquema... ± 4 mil ± 2 mil
Cotes de contorn Veure esquema... ± 6 mil.
± 4 mil.
Gruix final Veure esquema... ±10 % ±5 %
Gruix entre capes Veure esquema... ±10 % ±5 %
Gruix de metal·lització en forat passant (entre top i bottom) Veure esquema... Mitja: 0.7 oz
Mínim:0.6 oz
Mitja: 1 oz
Mínim:0.86 oz
Gruix de metal·lització en forat cec/enterrat Veure esquema... Mitja: 0.4 oz.
Mínim:0.37 oz.
Mitja: 0.7 oz.
Mínim: 0.6 oz.
Gruix de metal·lització en microvia enterrada Veure esquema... Mitja: 0.4 oz.
Mínim:0.37 oz.
Mitja: 0.7 oz.
Mínim: 0.6 oz.
Paret mínima entre
forats metal·litzats de la mateixa xarxa
Veure esquema... 12 mil. 10 mil.
Paret mínima entre
forats metal·litzats de diferent xarxa
Veure esquema... 16 mil. 14 mil.
Paret mínima entre forats
NO metal·litzats
Veure esquema... 10 mil. 8 mil.
Corona mínima en forat
NO metal·litzat
Veure esquema... 10 mil.
8 mil.
Distància mínima entre conductor i forat NO metal.litzat Veure esquema... 8 mil. 6 mil.
Distància mínima entre
conductor i contorn
Veure esquema... 8 mil. 6 mil.
Descentrat entre contorn i forat Veure esquema... Màx. 6 mil.
Màx. 4 mil.
Descentrat entre pad i forat
(c.externes)
Veure esquema... Màx. 4 mil.
Màx. 3 mil.
Descentrat entre pad i forat (c. internes) Veure esquema... Màx. 6 mil. Màx. 5 mil.
Descentrat entre capes Veure esquema... Màx. 4 mil.
Màx. 3 mil.
Descentrat entre coure i màscara fotosensible Veure esquema... Màx. 6 mil. Màx. 3 mil.
Amplada mínima traç tinta
fotosensible
Veure esquema... 3.15 mil mm en color verd
en altres colors consultar
--
Marge mínim tinta fotosensible Veure esquema... 2.5 mil. --
Marge mínim tinta serigràfica Veure esquema... 8 mil. 6 mil.
Amplada mínima traç marcatge Veure esquema... 5 mil. 4 mil.
Marge mínim tinta de grafit Veure esquema... 8 mil. 5 mil.
Espai mínim entre tinta de grafit Veure esquema... 20 mil. 16 mil.
Espai mínim entre
grafit i conductor
Veure esquema... 16 mil. 12 mil.
Marge mínim tinta pelable Veure esquema... 32 mil. 20 mil.
Espai mínim entre tinta pelable i pad Veure esquema... 40 mil. 28 mil.
Espai mínim entre
tinta pelable i contorn
Veure esquema... 40 mil. 28 mil.
Forat màxim tapat de tinta pelable Veure esquema... 71 mil. 79 mil.
Guerxera i torsió spacer Màxim 1% Màxim 0,5 %
Resistència entre dues xarxes spacer Mínim 0,5 MOhm Mínim 2,0 MOhm
Continuïtat elèctrica spacer Màxim 10 Ohms -
Contaminació iònica spacer Màx. 1µg Eq. CINa/cm2 Màx. 0,8 µg Eq. CINa/cm2
Altres característiques spacer Veure norma
IPC-A-600 Rev.E 8-95
-


Última actualització: 20-09-2016
Unitats: Mils