PARŔMETRES DE FABRICACIÓ BICAPA
CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 CLASSE 6 CLASSE 7
Diŕmetre mínim forat metal·litzat Veure esquema... 0,50 mm 0,30 mm 0,30 mm 0,20 mm 0,15 mm
Diŕmetre mínim forat
NO metal·litzat
Veure esquema... 0,60 mm 0,40 mm 0,40 mm 0,30 mm 0,25 mm
Aspect / Ratio
(gruix circuit / forat mínim)
Veure esquema... 5 5 6 8 13
(gruix mŕxim 2 mm)
Amplada / espai mínim
conductor (gruix coure base)
Veure esquema... 0,30 mm (17 µ )
0,30 mm (35 µ )
0,35 mm ( 70 µ )
0,20 mm (17 µ )
0,20 mm (35 µ )
0,25 mm ( 70 µ )
0,150 mm (17 µ )
0,15 mm (35 µ )
0,20 mm ( 70 µ )
0,125 mm (17 µ)
0,150 mm (35 µ)
0,175 mm (70 µ )
0,100 mm (17 µ)
Corona mínima
Veure esquema... 0.22 mm 0.17 mm 0.13mm 0.10mm 0.075 mm


Última actualització: 19-06-2007
Unitats: Milímetres