PARŔMETRES DE FABRICACIÓ MULTICAPA
CLASSE 3 CLASSE4 CLASSE 5 CLASSE 6 CLASSE 7
Diŕmetre mínim forat metal·litzat Veure esquema... 0,50 mm 0,30 mm 0,30 mm 0,20 mm 0,15 mm
Diŕmetre mínim forat
NO metal·litzat
Veure esquema... 0,60 mm 0,40 mm 0,40 mm
0,30 mm 0,25 mm
Aspect / Ratio
(gruix circuit / forat mínim)
Veure esquema... 5 5 6 8 13 (gruix mŕxim
de 2 mm)
Amplada / espai mínim conductor en capes externes
(gruix coure base)
Veure esquema... 0,30 mm (17 µ m)
0,30 mm (35 µ m)
0,35 mm (70 µ m)
0,20 mm (17 µ m)
0,20 mm (35 µ m)
0,25 mm (70 µ m)
0,15 mm (17 µ m)
0,15 mm (35 µ m)
0,20 mm (70 µ m)
0,125 mm (17 µm)
0,15 mm (35 µm)
0,175 mm (70 µm)
0,100 mm (17 µ)
Amplada / espai mínim conductor en capes internes
(gruix coure base)
Veure esquema... 0,25 mm (17 µ m)
0,30 mm (35 µ m)
0,30 mm (70 µ m)
0,15 mm (17 µ m)
0,20 mm (35 µ m)
0,20 mm (70 µ m)
0,125 mm (17 µ m)
0,15 mm (35 µ m)
0,175 mm (70 µ m)
0,10 mm (17 µ m)
0,125 mm (35 µ m)
0,15 mm (70 µ m)
0,075 mm (17 µ m)
0,100 mm (35 µ m)
Corona mínima en capes externes
Veure esquema... 0.22 mm 0.17 mm 0.13 mm 0.10 mm 0.075 mm
Corona mínima en capes internes de senyal


Veure esquema... 0.25 mm 0.22 mm 0.19 mm 0.15 mm 0.125 mm
Aďllament mínim entre forat metal.litzat i conductor Veure esquema... 0.40 mm 0.40 mm 0.30 mm 0.25 mm 0.20 mm
Diŕmetre mínim microvia Veure esquema... 0,10 mm
(gruix aďllament
mŕxim 0.1 mm)
0,075 mm
(gruix aďllament
mŕxim 0.065 mm)
0,075 mm
(gruix aďllament
mŕxim 0.065 mm)
Pad superior microvia Veure esquema... 0.35 mm 0.30 mm 0.25 mm
Pad inferior microvia Veure esquema... 0.30 mm 0.25 mm 0.25 mm
Paret mínima entre microvia i forat passant / cec/ enterrat Veure esquema... 0.22 mm 0.15 mm 0.10 mm
Paret mínima entre microvies Veure esquema... 0.23 mm 0.15 mm 0.10 mm
Paret mínima entre microvies a 2 nivells Veure esquema... 0.23 mm 0.15 mm 0.10 mm


Última actualització: 13-02-2012
Unitats: Milímetres