TOLERANCIES GENERALS MULTICAPA
ESTŔNDARD ESPECIAL
Amplada / espai conductor en capes externes
(gruix coure base)
Veure esquema... ±25% (35-70 µm)
±20% (17 µm )
±15% (35-70 µm)
±10% (17 µm)
Amplada / espai conductor en capes internes
(gruix coure base)
Veure esquema... ±25% (70 µm )
±20% (17-35 µm )
±15% (35-70 µm)
±10% (17 µm)
Diŕmetre forat metal·litzat Veure esquema... +0,10 mm / -0,05 mm
(o equivalent)
+0,10 mm / -0,0 mm
(o equivalent)
Diŕmetre forat NO metal·litzat Veure esquema... +0,10 mm / -0,0 mm
(o equivalent)
±0,035 mm
(o equivalent)
Pas no metal·litzat per ranurat Veure esquema... Mín. 1,0 mm. Mín. 0,75 mm.
Error posició ranurat Veure esquema... ±0,10 mm ±0,075 mm
Ŕnima ranurat Veure esquema... ±0,15 mm
±0,075 mm
Cotes de contorn Veure esquema... ± 0,15 mm.
± 0,10 mm.
Gruix final Veure esquema... ±10 % ±5 %
Gruix entre capes Veure esquema... ±10 % ±5 %
Gruix de metal·lització en forat passant (entre top i bottom) Veure esquema... Mitja: 25 µm
Mínim:20 µm
Mitja: 35 µm
Mínim:30 µm
Gruix de metal·lització en forat cec/enterrat Veure esquema... Mitja: 15 µm
Mínim:13 µm
Mitja: 25 µm
Mínim: 20 µm
Gruix de metal·lització en microvia enterrada Veure esquema... Mitja: 12 µm
Mínim:10 µm
Mitja: 12 µm
Mínim: 10 µm
Paret mínima entre
forats metal·litzats de la mateixa xarxa
Veure esquema... 0.30 mm 0.25 mm
Paret mínima entre
forats metal·litzats de diferent xarxa
Veure esquema... 0,40 mm. 0,35 mm.
Paret mínima entre forats
NO metal·litzats
Veure esquema... 0,25 mm. 0,20 mm.
Corona mínima
forat NO metal·litzat
Veure esquema... 0,25 mm
0,20 mm
Distŕncia mínima entre
conductor i forat NO metal.litzat
Veure esquema... 0,20 mm
0,15 mm
Distŕncia mínima entre
conductor i contorn
Veure esquema... 0,20 mm
0,15 mm
Descentrat entre contorn i forat Veure esquema... Mŕx. 0,15 mm.
Mŕx. 0,10 mm.
Descentrat entre pad i forat (c.externes) Veure esquema... Mŕx. 0,10 mm.
Mŕx. 0,075 mm.
Descentrat entre pad i forat
(c. internes)
Veure esquema... Mŕx. 0,15 mm. Mŕx. 0,12 mm.
Descentrat entre capes Veure esquema... Mŕx. 0,10 mm.
Mŕx. 0,075 mm.
Descentrat entre coure i mŕscara fotosensible Veure esquema... Mŕx. 0,15 mm. Mŕx. 0,075 mm.
Amplada mínima traç tinta
fotosensible
Veure esquema... 0.08 mm en color verd
en altres colors consultar
--
Marge mínim tinta fotosensible Veure esquema... 0.06 mm
--
Marge mínim tinta serigrŕfica Veure esquema... 0,20 mm
0,15 mm
Amplada mínima traç marcatge Veure esquema... 0,125 mm
0,10 mm
Marge mínim tinta de grafit Veure esquema... 0,20 mm
0,125 mm
Espai mínim entre tinta de grafit Veure esquema... 0,50 mm 0,40 mm
Espai mínim entre
grafit i conductor
Veure esquema... 0,40 mm 0,30 mm
Marge mínim tinta pelable Veure esquema... 0.8 mm
0,50 mm
Espai mínim entre tinta pelable i pad Veure esquema... 1 mm 0,70 mm
Espai mínim entre
tinta pelable i contorn
Veure esquema... 1 mm 0,70 mm
Forat mŕxim tapat de tinta pelable Veure esquema... 1.80 mm 2 mm
Guerxera i torsió spacer Mŕxim 1% Mŕxim 0,5 %
Resistčncia entre dues xarxes spacer Mínim 0,5 MOhm Mínim 2,0 MOhm
Continuďtat elčctrica spacer Mŕxim 10 Ohms -
Contaminació iňnica spacer Mŕx. 1µg Eq. CINa/cm2 Mŕx. 0,8 µg Eq. CINa/cm2
Altres característiques spacer Veure norma
IPC-A-600 Rev.G jul-04
-


Última actualització: 20-09-2016
Unitats: Milímetres