CAT • ESP • ENG • FRA • ITA • DEU
LAB CIRCUITS, SA · FABRICACIÓ DE CIRCUITS IMPRESOS

spacer spacer
spacer spacer
   
Productes
spacer spacer
spacer
   
Multicapa
spacer
spacer
   
Bicapa
spacer
   
Rigiflex
spacer
   
Pressupostos
spacer
spacer
spacer

Parŕmetres de fabricació bicapa i Tolerŕncies generals

PARŔMETRES DE FABRICACIÓ BICAPA


Última actualització: 19-06-2007
Unitats: Milímetres


[Mostrar utilitzant MILS]

CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 CLASSE 6 CLASSE 7
Diŕmetre mínim forat metal·litzat Diŕmetre mínim forat metal·litzat 0,50 mm 0,30 mm 0,30 mm 0,20 mm 0,15 mm
Diŕmetre mínim forat
NO metal·litzat
Diŕmetre mínim forat 
NO metal·litzat 0,60 mm 0,40 mm 0,40 mm 0,30 mm 0,25 mm
Aspect / Ratio
(gruix circuit / forat mínim)
Aspect/Ratio (gruix circuit/forat mínim) 5 5 6 8 13
(gruix mŕxim 2 mm)
Amplada / espai mínim
conductor (gruix coure base)
Amplada/espai mínim 
conductor (gruix coure  base) 0,30 mm (17 µ )
0,30 mm (35 µ )
0,35 mm ( 70 µ )
0,20 mm (17 µ )
0,20 mm (35 µ )
0,25 mm ( 70 µ )
0,150 mm (17 µ )
0,15 mm (35 µ )
0,20 mm ( 70 µ )
0,125 mm (17 µ)
0,150 mm (35 µ)
0,175 mm (70 µ )
0,100 mm (17 µ)
Corona mínima
Corona mínima 0.22 mm 0.17 mm 0.13mm 0.10mm 0.075 mm

 


Classifiquem la dificultat dels circuits d’acord amb els següents paràmetres:

- CLASSE.
Conjunt de característiques dimensionals dels diferents elements que formen la imatge del circuit imprès.

- RING CHECK
Anell de coure entre el trepant i la pastilla. Aquest paràmetre determinarà la dificultat de centratge entre el trepant i la imatge del circuit.

- TOLERÀNCIES
Grau de tolerància dels diferents processos i materials.

La suma d’aquests tres conceptes definirà la dificultat de fabricació i, per tant, el preu del circuit imprès.

 


TOLERANCIES GENERALS BICAPA


Última actualització: 01-12-2014
Unitats: Milímetres


[Mostrar utilitzant MILS]

ESTŔNDARD ESPECIAL
Amplada / espai de conductor (gruix coure base) Amplada /espai conductor (gruix coure base) ±25% (35-70 µm)
±20% (17 µm )
±15% (35-70 µm)
±10% (17 µm)
Diŕmetre forat metal·litzat Diŕmetre forat metal·litzat +0,10 mm / -0,05 mm
(o equivalent)
+0,10 mm / -0,0 mm
(o equivalent)
Diŕmetre forat NO metal·litzat Diŕmetre forat no metal·litzat +0,10 mm / -0,0 mm
(o equivalent)
±0,035 mm
(o equivalent)
Pas no metal·litzat per ranurat Pas no metal·litzat per ranurat Mín. 1,0 mm. Mín. 0,75 mm.
Error posició ranurat Error posició ranurat ±0,10 mm ±0,075 mm
Ŕnima ranurat Ŕnima ranurat ±0,15 mm
±0,075 mm
Cotes de contorn Cotes contorn ± 0,15 mm.
± 0,10 mm.
Gruix final Gruix final ±10 % ±5 %
Gruix de metal·lització en forat Gruix de metal·lització en forat Mitja: 25 µm
Mínim:20 µm
Mitja: 35 µm
Mínim:30 µm
Paret mínima entre
forats metal·litzats de la mateixa xarxa
Paret mínima entre 
forats metal·litzats de la mateixa xarxa 0.30 mm 0.25 mm
Paret mínima entre
forats metal·litzats de diferent xarxa
Paret mínima entre forats metal·litzats de diferent xarxa 0,40 mm. 0,35 mm.
Paret mínima entre forats
NO metal·litzats
Paret mínima entre forats
NO metal.litzats 0,25 mm. 0,20 mm.
Corona mínima
forat NO metal·litzat
Corona mínima 
forat NO metal·litzat 0,25 mm
0,20 mm
Distancia mínima entre
conductor i forat NO metalizado
Distancia mínima entre 
conductori forat NO metal.litzat 0,20 mm
0,15 mm
Distŕncia mínima entre
conductor i contorn
Distŕncia mínima entre 
conductor i contorn 0,20 mm
0,15 mm
Descentrat entre contorn i forat Descentrat entre contorn i forat Mŕx. 0,15 mm.
Mŕx. 0,10 mm.
Descentrat entre pad i forat Descentrat  entre pad i forat Mŕx. 0,10 mm.
Mŕx. 0,075 mm.
Descentrat entre coure i mŕscara fotosensible Descentrat entre coure i mŕscara fotosensible Mŕx. 0,15 mm. Mŕx. 0,075 mm.
Amplada mínima traç tinta
fotosensible
Amplada mínima traç tinta 
fotosensible 0.08 mm en color verd
en altres colors consultar
--
Marge mínim tinta fotosensible Marge mínim tinta fotosensible 0,07 mm 0.06 mm
Marge mínim tinta serigrŕfica Marge mínim tinta serigrŕfica 0,20 mm
0,15 mm
Amplada mínima traç marcatge Amplada mínima traç marcatge 0,125 mm
0,10 mm
Marge mínimde tinta de grafit Marge mínim tinta de grafit 0,20 mm
0,125 mm
Espai mínim entre tinta de grafit Espai mínim entre tinta de grafit 0,50 mm 0,40 mm
Espai mínim entre
grafit i conductor
Espai mínim entre 
grafit i conductor 0,40 mm 0,30 mm
Marge mínim tinta pelable Marge mínim tinta pelable 0.8 mm
0,50 mm
Espai mínim entre tinta pelable i pad Espai mínim entre tinta pelable i pad 1 mm 0,70 mm
Espai mínim entre
tinta pelable i contorn
Espai mínim entre 
tinta pelable i contorn 1 mm 0,70 mm
Forat mŕxim tapat de tinta pelable Forat mŕxim tapat de tinta pelable 1.8 mm 2 mm
Guerxera i torsió spacer Mŕxim 1% Mŕxim 0,5 %
Resistčncia entre dues xarxes spacer Mínim 0,5 MOhm Mínim 2,0 MOhm
Continuďtat elčctrica spacer Mŕxim 10 Ohms -
Contaminació iňnica spacer Mŕx. 1µg Eq. CINa/cm2 Mŕx. 0,8 µg Eq. CINa/cm2
Altres característiques spacer Veure norma
IPC-A-600 Rev.G jul-04
-

 

[pujar]

spacer spacer